Library statistics

*Report type defined by the standard COUNTER.

Available only platforms, for which was usage data saved.

**

*

Select library

Select license

Output will contains totals per year for individual library (for selected period).


Katalog knihoven RA EIZ je vytvářen na základě Adresáře knihoven a informačních institucí v ČR vytvářeného Národní knihovnou ČR