Detail of purchased E-resource

*

Applied Research in Health & Social Sciences: Interface & Interaction / Sveikatos ir Socialiniu Mokslu Taikomieji Tyrimai: Sandura ir Saveika

eng


Katalog knihoven RA EIZ je vytvářen na základě Adresáře knihoven a informačních institucí v ČR vytvářeného Národní knihovnou ČR